Fundacja POWSTAŃ jest organizacją pozarządową, której misją jest szeroko rozumiana POMOC !

Jesteśmy po to, aby pomagać powstać tym, którzy są pogubieni, opuszczeni, samotni z powodu różnych kolei losu. Pragniemy wypracować taki model działania, który będzie wsparciem szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele statutowe pragniemy realizować głównie w trzech blokach pomocowych:

  • Pomoc więźniom
  • Pomoc ubogim
  • Duchowe wsparcie

Fundacja pragnie osiągać założone cele także poprzez uświadamianie społeczeństwa o potrzebie akceptacji i konieczności wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz poprzez promowanie udzielania im pomocy, aby zapobiegać izolacji takich osób w środowisku.
Fundacja POWSTAŃ jest organizacją typu NON-PROFIT.

Wszelkie formy działalności pochodzą ze środków zgromadzonych z różnych lokalnych i ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji firm i osób prywatnych.

Fundacja pragnie stworzyć system skutecznej reakcji na prośby o pomoc, zgodnie z założonymi celami. Prośby o pomoc są weryfikowane i rozpatrywane według ustalonych kryteriów oraz realizowane w zakresie możliwości zasobów finansowych, rzeczowych czy personalnych.
Pragniemy rozwijać się współpracując z lokalnymi władzami, służbami, instytucjami pomocowymi oraz różnymi organizacjami pozarządowymi a także osobami fizycznymi.