Pośród skazanych wielu jest ubogich, bezdomnych, uzależnionych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych stąd naturalną konsekwencją chęci pomocy więźniom, jest szeroko rozumiana pomoc ubogim. Jednakże nasza pomoc nie tylko ma się ograniczać do pomocy byłym skazanym, ale wszystkim ubogim potrzebującym pomocy szczególnie w naszym lokalnym środowisku, w naszym mieście i gminie. Jesteśmy otwarci na pomoc każdemu, kto o pomoc prosi, jeśli tylko jest to zgodne z założonymi celami naszej Fundacji, oraz w granicach naszych zasobów finansowych, rzeczowych czy kadrowych, jednakże zawsze prawo pierwszeństwa udzielenia pomocy będą miały osoby z naszego środowiska lokalnego. Dlatego ufamy, iż na nasze działania odpowiedzą i włączą się do współpracy udzielając swojego wsparcia także nasze lokalne władze, urzędy, ośrodki pomocowe, instytucje, służby, inne fundacje czy stowarzyszenia działające na naszym terenie zarówno miasta, gminy, powiatu a nawet województwa czy w niektórych zakresach na terenie całego kraju czy poza granicami państwa polskiego. . Prośby o pomoc są weryfikowane i udzielane zgodnie z ustalonymi kryteriami przez władze Fundacji.

Wiadomym jest, że na utworzenie własnych ośrodków udzielających pomocy (co jest w planach Fundacji) potrzeba odpowiednich funduszy i czasu na realizację, dlatego obecnie nasze wsparcie, po dogłębnym rozeznaniu potrzeb danej osoby, polega m.in. na pomocy w zakresie znalezienia odpowiedniego ośrodka, czy pomocy terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp., bezdomnym pomagamy znaleźć dach nad głową, udzielając także wsparcia w formie finansowej i rzeczowej zależnie od potrzeb, pragniemy ze wsparciem pomocowym docierać także do rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, biednych.

Pracując jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych dostrzegam także luki w pomocy udzielanej przez wyspecjalizowane ku temu placówki, dlatego pragniemy docierać także do tych osób zwłaszcza oferując pomoc w formie wolontariatu, ale nie tylko. W razie potrzeby udzielana będzie także pomoc finansowo-rzeczowa czy terapeutyczna oraz wsparcie mentalne, duchowe.

Naszą pomoc kierujemy także do dzieci i młodzieży z rodzin biednych, dysfunkcyjnych, patologicznych. Ufamy, iż dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, będziemy mogli organizować dla tych dzieci i młodzieży spotkania tworząc świetlice socjo-terapeutyczne, wycieczki, kolonie, obozy itp. Poprzez prowadzenie działalności prewencyjnej wśród dzieci i młodzieży pragniemy zaszczepić w nich kręgosłup moralno-duchowy, aby w swoim życiu podążały ku właściwie pojmowanemu dobru.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy w działaniach podejmowanych przez Fundację. Pomóc każdy może, jeśli tylko CHCE ! Każdy ma czym się podzielić, czy to w formie finansowej poprzez sponsorowanie fundacji wpłacając choćby symboliczną złotówkę na konto fundacji, czy poprzez ofiarowanie odzieży, żywności lub innych darów o potrzebie których będziemy informowali na stronie Fundacji. Można pomóc w formie wolontariatu zwłaszcza w miejscu zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych do czego szczególnie zachęcamy. Można pomóc poprzez świadczenie usług, można pomóc poprzez zaoferowanie dachu nad głową czy pracy. Można pomóc poprzez współorganizację różnych spotkań czy imprez np. integracyjnych. Można pomóc otwierając swoje serce na duchową adopcję członka naszej Fundacji – duchowa adopcja to modlitwa za konkretną osobę lub rodzinę. Każdy pomóc może jeśli tylko CHCE !!!

Prezes Fundacji POWSTAŃ

Mariola Radzi