Organy Fundacji „POWSTAŃ”

ZARZĄD:
Prezes – Mariola Radzi

RADA FUNDACJI
Przewodniczący – Rafał Siwiński
Członek – ks. Paweł Pawlicki, kapelan ZK
Członek – o. Włodzimierz Trendowicz OFM

RADA PROGRAMOWA

Członek – Krystyna Włodarek
Członek – Piotr Włodarek

Członek – Dawid Karasiewicz
Członek – Piotr Migalski