Dnia 02.12.2019 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym we Wronkach.

Zakład Karny we Wronkach to największy w Polsce zakład typu zamkniętego, przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych, z oddziałami:

  • dla skazanych odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego
  • terapeutycznymi, dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym
  • terapeutycznymi, dla skazanych uzależnionych od alkoholu albo innych środków odurzających lub substancji psychotropowych

Zawarte porozumienie określa zasady współdziałania Fundacji z Dyrektorem ZK w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, readaptacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu w stosunku do osadzonych w ZK we Wronkach w zakresie określonym w obowiązujących przepisach oraz w zawartym porozumieniu.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Zakładu Karnego we Wronkach i jego zespołowi za wspólne obrady w celu podpisania porozumienia oraz życzymy całemu zespołowi funkcjonariuszy służby więziennej, osadzonym i nam samym skutecznych działań na rzecz zwalczania recydywy.

Prezes Fundacji

Mariola Radzi

Porozumienie o współpracy z ZK we Wronkach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *